برای اینکه با استایل و سبک و سلیقه شما آشنا شویم یک تست استایل ساخته‌ایم. استایلیست شما در سبک من این تست را مطالعه می‌کند و بر اساس آن برایتان یک پک استایل می‌فرستد.

با پر کردن این فرم، شرایط و قوانین استفاده از خدمات سایت سبک من را می‌پذیرم.