شرایط استفاده از خدمات سبک من

اگر از سبک من استفاده می کنید، به این معنی است که این قوانین و شرایط را قبول دارید و رعایت می کنید.

رویه‌های بازگرداندن کالا

آسودگی خاطر و رضایت مندی مشتریان همواره از الویت‏‌های سبک من است و سبک من در این راستا می‏‌کوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسایلی روبرو شوند که درچنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است. برای بسیاری از محصولات، سبک من ۲ روز فرصت برای بازگشت درنظر گرفته است؛ با این حال، شرایط بازگرداندن محصولات خریداری شده ممکن است با توجه به قوانین فروشنده محصول متفاوت باشد.

شرایط بازگرداندن کالا

حریم خصوصی

قوانین کلی